nový kompaktní sníma tlaku pro měření tlaku a výšky hladiny

KROHNE Messtechnik GmbH

‚‚nový kompaktní sníma tlaku pro měření tlaku a výšky hladiny‘‘ od KROHNE Messtechnik GmbH

OPTIBAR PM 3050
  • 2vodi ový přístroj s výstupem 4…20 mA HART pro běžné aplikace v potravinářství, vodním hospodářství, istírnách odpadních vod, energetice, při výrobě a zpracování kovů, ve strojírenství a dalších průmyslových odvětvích
  • Celosvařovaná konstrukce z korozivzdorné oceli s kovovou membránou a schválením 3A, FDA, EHEDG a ATEX / IECEx Ex ia
  • Vysoká odolnost vůči přetížení a rychlá odezva

Firma KROHNE uvádí na trh nový kompaktní sníma tlaku OPTIBAR PM 3050 pro měření tlaku a výšky hladiny s 2vodi ovým připojením a výstupem 4…20 mA HART. Je ur en pro základní aplikace v potravinářství, ve vodním hospodářství a ČOV, v hutnictví, strojírenství a dalších odvětvích zpracovatelského průmyslu. Mezi typické aplikace patří měření absolutního a relativního tlaku plynů, par a kapalin, hydrostatické měření výšky hladiny v otevřených nádržích, kontrola tlaku v potrubích, ochrana  erpadel proti chodu naprázdno a sledování kompresorů.

OPTIBAR PM 3050 je přístroj s příznivou cenou nacházející se mezi ultrakompaktními sníma i tlaku firmy KROHNE a špi kovými sníma i řady OPTIBAR 5060. Má robustní celosvařované tělo s kovovou membránou a dodává se s celou řadou (hygienických) závitových a přírubových připojení v  elním i zapuštěném provedení, počínaje DN25/1". Dodává se s certifikací podle 3A, FDA, EHEDG, EG 1935/2004 a ATEX / IECEx Ex ia.

OPTIBAR PM 3050 se používá při provozních teplotách -40...150°C / -40...302°F bez doplňkového membránového oddělovae. Pro agresivní média a/nebo vyšší teploty je možno sníma kombinovat s membránovými oddělova i řady OPTIBAR DSP, které jsou k dispozici v různém materiálovém provedení a umožňují provoz při teplotách až 400°C / 752°F.

Měřicí rozsahy sníma e se pohybují v rozmezí 0,1…100 bar / 1,45…1450 psi, s nejmenším měřicím rozsahem 100 mbar / 1,45 psi a chybou měření ±0,1% z nastaveného rozpětí. Přístroj je velmi odolný vůči přetížení, zejména pro malé měřicí rozsahy, a má velmi rychlou odezvu < 80 ms.

Tlačítka uvnitř krytu umožňují snadné nastavení korekce polohy, nulového bodu a měřicího rozsahu při rychlém uvedení do provozu. Alternativně může být přístroj doplněn LCD displejem, který umožňuje nastavení všech parametrů pomocí 4 tlačítek. Tento 2vodi ově napájený přístroj se dodává s výstupem 4...20 mA a komunikací HART 7.5.

HART je registrovanou ochrannou známkou FieldComm Group

Více novinek.

Rozšíření diagnostiky přístroje podle NE107 o speciální diagnostiku aplikace Detekce zablokování plováčku, pulzujícího proudění a chybné montáže po provedení údržby
Snímače teploty OPTITEMP TRA-H6x/-C6x se schválením 3A, FDA a EHEDG. Konec snímače s rychlou odezvou a malou chybou způsobenou vedením tepla pro dosažení vysoké přesnosti u krátkých jmenovitých délek. Modulární hygienické připojení G½: ocel na ocel & ocel na PEEK.
Zabezpečená bezdrátová komunikace se všemi průtokoměry OPTIMASS přes tablet nebo chytrý telefon Aplikace OPTICHECK Flow Mobile pro bezdrátové ověření, kontrolu a uvedení přístroje do provozu Hmotnostní průtokoměry s certifikací SIL a komunikací Bluetooth
Adresa
Ludwig-Krohne-Strasse 5
47058
Duisburg
Německo
Typ podnikání
Výrobce
Exportní regiony
Celosvětově
Certifikát
DIN EN ISO 9001
Založení
1921
Management
Dr. Attila Bilgic
Ingo Wald
Zaměstnanec
3096