Katalog

KROHNE Messtechnik GmbH

KROHNE Messtechnik GmbH

  • DIN EN ISO 9001

KROHNE Messtechnik GmbH

  • DIN EN ISO 9001

09.08.2020 18:08

Inteligentní algoritmy zvyšují spolehlivost aplikace plováčkových průtokoměrů

Rozšíření diagnostiky přístroje podle NE107 o speciální diagnostiku aplikace Detekce zablokování plováčku, pulzujícího proudění a chybné montáže po provedení údržby

Pro plováčkový průtokoměr H250 M40 je nyní k dispozici kromě diagnostiky elektroniky přístroje také doplňková diagnostika aplikace, která dále zvyšuje spolehlivost použití přístroje. Nové funkce jsou zavedeny prostřednictvím inteligentních softwarových algoritmů pro analýzu signálu magnetorezistorů.

Stávající diagnostika přístrojů podle NE107 se tedy rozšiřuje o diagnostiku specifickou pro plováčkové průtokoměry: přístroj je nyní např. schopen zjistit zablokování plováčku způsobené nečistotami v médiu nebo silně pulzujícím prouděním. Při měření kapalin se zjišťují pulzace způsobené pístovými čerpadly, při měření plynů pak kompresní kmity. Průtokoměr také signalizuje obrácenou polohu plováčku v měřicím kónusu nebo chybějící plováček po dokončení údržby nebo čištění. Signalizaci jednotlivých diagnostických funkcí je možno přiřadit závažnost prostřednictvím tříd zavedených v souladu s NAMUR NE107: od "pro informaci" nebo "mimo specifikaci" až po "poruchu" s aktivací signalizace chyby proudovým výstupem.

Tyto nové funkce nejen zvyšují spolehlivost použití přístrojů, ale pomocí příslušných nápravných opatření umožňují i optimalizaci přesnosti měření a životnosti plováčkových průtokoměrů. Výměna modulů na místě umožňuje dodatečně vybavit touto novou diagnostikou i stávající přístroje.

Více novinek.

Plováčkové průtokoměry DK46/47/48/800 nyní se shodou podle SIL 2 První a jediné malé skleněné plováčkové průtokoměry se SIL 2 na trhu
Cenově příznivé řešení pro kapaliny, (vlhké) plyny, sytou a přehřátou páru Technologie AVFD (Advanced Vortex Frequency Detection) pro stabilní měření i za obtížných provozních podmínek -40…+240°C / -40…+464°F Přírubové a mezipřírubové provedení, na přání s integrovanou redukcí jmenovité světlosti Varianta s odděleným převodníkem až 50 m / 164 ft od snímače
Nová řídicí jednotka pro zařízení s výstupem 4…20 mA/HART Druhý proudový výstup, dvě nastavitelná relé, stavové LED diody podle NAMUR NE 107 Pro základní řízení aplikací v různých průmyslových odvětvích
Snímače teploty OPTITEMP TRA-H6x/-C6x se schválením 3A, FDA a EHEDG. Konec snímače s rychlou odezvou a malou chybou způsobenou vedením tepla pro dosažení vysoké přesnosti u krátkých jmenovitých délek. Modulární hygienické připojení G½: ocel na ocel & ocel na PEEK.
Zabezpečená bezdrátová komunikace se všemi průtokoměry OPTIMASS přes tablet nebo chytrý telefon Aplikace OPTICHECK Flow Mobile pro bezdrátové ověření, kontrolu a uvedení přístroje do provozu Hmotnostní průtokoměry s certifikací SIL a komunikací Bluetooth