Katalog

KROHNE Messtechnik GmbH

KROHNE Messtechnik GmbH

  • DIN EN ISO 9001

KROHNE Messtechnik GmbH

  • DIN EN ISO 9001

08.09.2020 00:09

SHD 200: kontrola a doplňkové řízení funkce měřicích přístrojů s výstupem 4…20 mA/HART

Nová řídicí jednotka pro zařízení s výstupem 4…20 mA/HART Druhý proudový výstup, dvě nastavitelná relé, stavové LED diody podle NAMUR NE 107 Pro základní řízení aplikací v různých průmyslových odvětvích

Firma KROHNE představuje novou řídicí jednotku SHD 200. Může být použita pro libovolný měřicí přístroj s výstupem 4…20 mA/HART pro sledování provozních parametrů a doplňkovou kontrolu funkce v různých průmyslových odvětvích.

Kromě běžné funkce displeje napájeného po smyčce nabízí SHD 200 i druhý proudový výstup (pasivní), který je možno použít pro libovolnou proměnnou HART poskytovanou měřicím přístrojem. Digitální informace HART je tak nyní možno přenášet dalším analogovým signálem 4…20 mA. Druhý proudový výstup je také možno využít k signalizaci stavu přístroje pomocí LED diod podle NAMUR NE 107 a k podsvícení.

Jednotka SDH 200 je dále vybavena dvěma relé programovatelnými jako stavový výstup, výstraha nebo mezní spínač. Při vzájemné kombinaci vstupů a výstupů je možno SHD 200 využít pro řadu základních regulačních funkcí: například zobrazení statického a diferenčního tlaku s mezním spínačem otevírajícím ventil při měření průtoku pomocí tlakové diference, jednoduché dávkování při regulaci hodnoty pH nebo regulace otápění nebo chlazení pomocí hodnot teploty  / rozdílu teplot naměřených dvěma snímači teploty.

Pokud se SHD 200 používá jako displej, umožňuje pohodlné zobrazení hodnot výstupu 4…20 mA a/nebo proměnných HART na programovatelných stránkách měřených hodnot. Může zobrazit až čtyři různé proměnné, umožňující podrobné sledování procesů vč. přehledu dat a grafického zobrazení trendu. Úplný přístup ke všem specifickým funkcím měřicího přístroje je možný prostřednictvím ručního komunikátoru HART, který se připojí k SHD 200 přes interní nebo volitelný externí adaptér.

HART je registrovanou ochrannou známkou FieldComm Group

Více novinek.

Plováčkové průtokoměry DK46/47/48/800 nyní se shodou podle SIL 2 První a jediné malé skleněné plováčkové průtokoměry se SIL 2 na trhu
Cenově příznivé řešení pro kapaliny, (vlhké) plyny, sytou a přehřátou páru Technologie AVFD (Advanced Vortex Frequency Detection) pro stabilní měření i za obtížných provozních podmínek -40…+240°C / -40…+464°F Přírubové a mezipřírubové provedení, na přání s integrovanou redukcí jmenovité světlosti Varianta s odděleným převodníkem až 50 m / 164 ft od snímače
Rozšíření diagnostiky přístroje podle NE107 o speciální diagnostiku aplikace Detekce zablokování plováčku, pulzujícího proudění a chybné montáže po provedení údržby
Snímače teploty OPTITEMP TRA-H6x/-C6x se schválením 3A, FDA a EHEDG. Konec snímače s rychlou odezvou a malou chybou způsobenou vedením tepla pro dosažení vysoké přesnosti u krátkých jmenovitých délek. Modulární hygienické připojení G½: ocel na ocel & ocel na PEEK.
Zabezpečená bezdrátová komunikace se všemi průtokoměry OPTIMASS přes tablet nebo chytrý telefon Aplikace OPTICHECK Flow Mobile pro bezdrátové ověření, kontrolu a uvedení přístroje do provozu Hmotnostní průtokoměry s certifikací SIL a komunikací Bluetooth