Katalog

KROHNE Messtechnik GmbH

KROHNE Messtechnik GmbH

  • DIN EN ISO 9001

KROHNE Messtechnik GmbH

  • DIN EN ISO 9001

23.10.2020 05:10

Varianta se SIL 2 pro skleněné průtokoměry řady DK s mezními spínači podle NAMUR

Plováčkové průtokoměry DK46/47/48/800 nyní se shodou podle SIL 2 První a jediné malé skleněné plováčkové průtokoměry se SIL 2 na trhu

Plováčkové průtokoměry DK46/47/48/800 se skleněnou měřicí trubicí jsou nyní k dispozici ve shodě se SIL 2. Momentálně se jedná o první a jediné malé skleněné plováčkové průtokoměry se SIL 2 na trhu.

Varianta SIL je k dispozici pro přístroje s připojením z korozivzdorné oceli nebo mosazi vybavené bistabilními mezními spínači podle NAMUR se svorkovnicí. Může být kombinována s certifikací ATEX a platí i pro regulátory průtoku se samostatnou pravděpodobností poruchy.

Typickými aplikacemi pro skleněné průtokoměry se SIL 2 je kontrola průtoku vzorků pro procesní analytické systémy, kontrola přívodu plynu nebo kapaliny pro mechanické ucpávky, kontrola proplachu měřicích zařízení (např. primárních prvků pro měření průtoku pomocí tlakové diference) nebo měření při inertizaci dusíkem.

HART je registrovanou ochrannou známkou FieldComm Group

Více novinek.

Cenově příznivé řešení pro kapaliny, (vlhké) plyny, sytou a přehřátou páru Technologie AVFD (Advanced Vortex Frequency Detection) pro stabilní měření i za obtížných provozních podmínek -40…+240°C / -40…+464°F Přírubové a mezipřírubové provedení, na přání s integrovanou redukcí jmenovité světlosti Varianta s odděleným převodníkem až 50 m / 164 ft od snímače
Nová řídicí jednotka pro zařízení s výstupem 4…20 mA/HART Druhý proudový výstup, dvě nastavitelná relé, stavové LED diody podle NAMUR NE 107 Pro základní řízení aplikací v různých průmyslových odvětvích
Rozšíření diagnostiky přístroje podle NE107 o speciální diagnostiku aplikace Detekce zablokování plováčku, pulzujícího proudění a chybné montáže po provedení údržby
Snímače teploty OPTITEMP TRA-H6x/-C6x se schválením 3A, FDA a EHEDG. Konec snímače s rychlou odezvou a malou chybou způsobenou vedením tepla pro dosažení vysoké přesnosti u krátkých jmenovitých délek. Modulární hygienické připojení G½: ocel na ocel & ocel na PEEK.
Zabezpečená bezdrátová komunikace se všemi průtokoměry OPTIMASS přes tablet nebo chytrý telefon Aplikace OPTICHECK Flow Mobile pro bezdrátové ověření, kontrolu a uvedení přístroje do provozu Hmotnostní průtokoměry s certifikací SIL a komunikací Bluetooth