Katalog

PFISTERER Kontaktsysteme GmbH

PFISTERER Kontaktsysteme GmbH

  • DIN EN ISO 9001
  • DIN EN ISO 14001

PFISTERER Kontaktsysteme GmbH

  • DIN EN ISO 9001
  • DIN EN ISO 14001

15.05.2021 05:05

100 let společnosti PFISTERER - propojení energie pro budoucnost

Ať už jde o rychle rostoucí megaměsta, přechod na udržitelnou energetiku nebo čistou mobilitu, výzvy pro zaměstnance společnosti PFISTERER nejsou dnes o nic menší než v minulosti. Jejich úkolem je hledat řešení pro bezpečný a spolehlivý přenos energie v malém i velkém měřítku a často nepozorovaně v nadzemních vedeních a rozvodnách nebo v domovních přípojkách a také ve vlacích a větrných turbínách. Výrobky PFISTERER hrají v našem každodenním životě zásadní roli. Společnost, která má stále na zřeteli řešení pro budoucnost, oslaví v roce 2021 100. výročí svého založení.

"Karl Pfisterer založil naši společnost v roce 1921 s cílem vyvinout účinnější a bezpečnější elektrickou armaturu. Jeho odhodlání poskytovat nejlepší řešení zůstává společnosti PFISTERER dodnes a zahrnuje všechny oblasti energetické infrastruktury - od výroby po přenos a také distribuci. Díky tomu jsme jedním z předních nezávislých světových výrobců kabelového příslušenství, izolátorů a řešení pro nadzemní vedení," říká Dr. Konstantin Kurfiss, člen představenstva společnosti PFISTERER. Tato rodinná společnost je vynálezcem, průkopníkem a poskytovatelem řešení s jedinečnými inovačními znalostmi, které již 100 let utvářejí budoucnost energetického průmyslu. Řešení společnosti PFISTERER lze nalézt ve všech typech energetických sítí, nad zemí i pod zemí. Výrobky PFISTERER se používají v železničních sítích, vysokorychlostních vlacích, jako jsou ICE a TGV, a v železničních bezpečnostních systémech. "Protože jsme přítomni na nesčetných rozhraních pro přenos energie, mají naše inovace obrovský dopad na naše partnery," vysvětluje Dr. Kurfiss. "Proto neustále přemýšlíme o budoucnosti a trendech v oblasti přenosu a distribuce energie. Dnes nabízíme řešení pro výzvy zítřka".

Otázky, kterým společnost čelí při pohledu do budoucnosti, jsou aktuálnější než kdy jindy: Jak můžeme udržitelným způsobem vyrábět energii, abychom uspokojili budoucí potřeby? Jak posílit energetické sítě proti výpadkům způsobeným extrémním počasím v měnícím se klimatu a zároveň uvést energii do souladu s životním prostředím a potřebami rychle rostoucí městské populace?

Rostoucí městské oblasti - výzvy budoucnosti

Celosvětová poptávka po energii neustále roste - jen od 70. let 20. století o více než 160 % - a nadále se zvyšuje, přičemž do roku 2040 se očekává další nárůst o 30 %. Ve stejném období se počet obyvatel měst na celém světě zdvojnásobí z 3,6 miliardy na 6,3 miliardy. "Aby bylo možné v budoucnu udržet spolehlivé dodávky do rostoucích městských oblastí, je třeba do měst dopravovat stále více elektřiny - a to na stále větší vzdálenosti: z větrných elektráren na moři a ze solárních elektráren na jihu do průmyslových oblastí na severu. To umožňují například naše silikonové kompozitní izolátory - pro kompaktní a estetické vysokonapěťové přenosové vedení, které se těší velké oblibě veřejnosti," řekl Stephan Götschel, člen představenstva společnosti PFISTERER Holding AG.

Jako průkopník v oblasti offshore se zkušenostmi z mnoha projektů větrných elektráren nabízí společnost PFISTERER také vhodné technologie pro připojení větrných turbín, plošin na moři, bateriových úložišť a solárních elektráren. V důsledku extrémního počasí spojeného se změnou klimatu se celosvětově zvyšuje riziko výpadků elektřiny. Zde jedinečné koncepty společnosti PFISTERER pro případ nouze pomáhají dodavatelům energie rychle provádět opravy v případě poškození a lze je také použít jako dočasné obtokové systémy pro modernizaci sítě, generální opravy, údržbu a testování.

PFISTERER přináší energii lidem - nad zemí i pod zemí

Společnost PFISTERER podporuje energetický průmysl technologiemi nadzemního vedení, kabelovými systémy a komponenty pro rozvod elektrické energie již od roku 1921. Zpočátku pro nově se rozvíjející místní sítě, od roku 1937 pak také v oblasti vysokého napětí (VN). Prvními výrobky byly ocelové komponenty, například závěsy. Později se v závodě v Gussenstadtu, založeném v roce 1946, začaly vyrábět svorky pro nadzemní vedení VN a napínací armatury. Tato úspěšná řešení si rychle získala mezinárodní renomé. V 60. letech 20. století bylo rozšiřování přenosových sítí VN v Evropě v plném proudu. Od té doby byla řešení společnosti PFISTERER vyzkoušena při výstavbě nadzemních vedení v extrémním alpském terénu, v jihoafrické poušti, v oblasti Perského zálivu a na přehradě Guri ve Venezuele - od 110 V do 1 100 kV. Jako průkopník v technologii kabelových přípojek VN nabízí PFISTERER také příslušenství a řešení pro podmořské a podzemní kabelové systémy, včetně instalace kabelů na klíč. Inteligentní příslušenství pro sběr provozních dat bude v budoucnu hrát stále důležitější roli.

Inovace jako hnací síla podnikání

Společnost PFISTERER čelí budoucím výzvám se znalostmi, které vycházejí ze stoletých zkušeností. Tyto zkušenosti se neustále vyvíjejí spolu s technologickým pokrokem - a technologie se vyvíjejí díky zkušenostem společnosti PFISTERER. Četné inovace a patenty jsou neustálým motorem našeho růstu. Díky jejich úspěchu se společnost PFISTERER stala celosvětově aktivní firmou - s distribuční sítí v 70 zemích a 21 pobočkami v Evropě, Severní a Jižní Americe, Asii a na Středním východě. Pracovní síla čítající 2100 zaměstnanců po celém světě, nejmodernější výrobní procesy a bezproblémový systém řízení kvality, to vše je zárukou, že budeme i v budoucnu poskytovat ta správná řešení.

Naše jubilejní webové stránky 100years-pfisterer.com nabízejí zábavný pohled na budoucí i minulé požadavky na rozvodné sítě po celém světě - a na řešení společnosti PFISTERER.