Katalog

Eppendorf SE

  • DIN EN ISO 9001
  • ISO 17025
  • ISO 13485

08.07.2024 01:07

Cena Eppendorf pro mladé Evropany

Investigators 2024 získává Clemens Plaschka, Rakousko

Hamburk, 28. června 2024
Společnost Eppendorf SE, sídlící v Hamburku, uděluje letos již po devětadvacáté prestižní cenu za výzkum. Nezávislá porota, které předsedala Prof. Laura Machesky z Cambridge, Velká Británie, vybrala Dr. Clemense Plaschku z IMP - Institute of Molecular Pathology, Vídeň, Rakousko, jako vítěze ceny Eppendorf Award for Young European Investigators 2024.
Clemens Plaschka, narozený v roce 1989, obdrží cenu ve výši 20 000 eur za svůj výzkum molekulárních strojů, které produkují a exportují messengerovou RNA. Cena je udělována jako uznání za jeho průlomové objevy, které odhalují mechanismy produkce a zrání mRNA. Na produkci mRNA se podílí několik složitých buněčných strojů, které zpracovávají a řídí zrání a případný export mRNA z jádra do cytoplazmy.

"Plaschkovy strukturální a mechanistické studie přinesly zásadní poznatky o tom, jak buňky exprimují geny, a jeho práce má význam pro lidská onemocnění, při nichž dochází k mutacím v klíčových strojích pro zpracování mRNA," uvedla porota.

Clemens Plaschka: "Jsem potěšen, že jsem získal cenu Eppendorf Award for Young European Investigators 2024. Toto ocenění je zvláštním uznáním pro náš vysoce motivovaný výzkumný tým, jehož úsilí to umožnilo. Jsem také velmi vděčný za vynikající podporu ze strany IMP a Boehringer Ingelheim, ERC, našich kolegů ve vídeňském BioCentru i mimo něj a také své rodiny. Ocenění je uznáním našeho přínosu k odhalení strukturních mechanismů, jimiž vzniká lidská mRNA. Mnoho otázek však zůstává nezodpovězeno. V příštích letech se těšíme na další pochopení molekulárních procesů, které regulují, jak se mRNA tvoří a ničí."
Kromě vítěze ceny Eppendorf Award 2024 byli oceněni i dva finalisté.
Irma Querques, odborná asistentka a vedoucí skupiny v laboratořích Maxe Perutze na Vídeňské univerzitě, získává cenu za práci na vývoji nových strategií pro genetické manipulace  zprostředkované transpozony a odhalení strukturního základu transpozice spojené s CRISPR. "Práce Querquesové přináší nejen nové mechanistické poznatky o tom, jak tyto mobilní jednotky umožňují vkládání na konkrétní místo, ale také nové programovatelné strategie pro cílenou genetickou modifikaci," uvedli porotci.
Phong Nguyen, postdoktorand na Hubrechtově institutu v Utrechtu, je oceněn za svůj výzkum molekulárních a buněčných mechanismů regenerace srdce. Objevil podrobnou sekvenci molekulárních událostí, které řídí degradaci a rekonstrukci strukturálních prvků v srdečním svalu, což umožňuje buňkám množit se a funkčně se začlenit zpět do poškozeného srdce. Porota konstatovala, že jeho objev poskytuje zásadní vhled do biologie regenerace tkání a poskytuje nové cíle pro budoucí terapeutické přístupy k srdečnímu poškození.

Slavnostní předání ceny se uskutečnilo 27. června 2024 v Advanced Training Center of the European Molecular Biology Laboratory (EMBL) v Heidelbergu.

Další informace o způsobu přihlašování, kritériích výběru a předchozích vítězích ceny Eppendorf Award for Young European Investigators naleznete na www.eppendorf.com/award.

Prostřednictvím ceny Eppendorf Award for Young European Investigators, iniciované v roce 1995,
Eppendorf SE oceňuje vynikající výzkumnou práci v biomedicínském sektoru a podporuje mladé vědce v Evropě do 35 let. Cena Eppendorf je udělována ve spolupráci s vědeckým časopisem Nature. o udělení ceny rozhoduje nezávislá porota ve složení Laura Machesky (University of
Cambridge, Velká Británie), Sadaf Farooqi (Wellcome-MRC Institute of Metabolic Science, Cambridge, Velká Británie), Madeline Lancaster (MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, Velká Británie), Ben Lehner ((Wellcome Sanger Institute, Cambridge, Velká Británie; Center for Genomic Regulation PRBB, Barcelona, Španělsko), Stefan Raunser (Max Planck Institute of Molecular Physiology, Dortmund) a Michael Sixt (Institute of Science and Technology Austria ISTA, Klosterneuburg, Rakousko).

Více novinek.

V laboratořích zabývajících se přírodními vědami, kde j...

Nezávislá porota, které předsedala profesorka Laura Machesky, vybrala Clemensův výzkum molekulárn...

Laboratoře jsou závislé na vysokém výkonu a spolehlivosti destiček, které používají ve svých vyso...

S přístrojem Mastercycler® X40 bude vaše každodenní laboratorní rutina nejen spolehlivá a efe...

Společnosti Takara Bio Inc (Takara Bio) a Eppendorf SE, dvě přední společnosti v oboru přírodních věd, s potěšením oznamují spolupráci v rámci strategické dohody o společném marketingu.
propagace 01. září 2023 - 31. prosince 2023